Dzień 7 grudnia 2021r. był w naszej szkole dniem plastycznej kreatywności. Każdy uczeń mógł wykazać się swoim talentem, pomysłowością, chęcią i wykonać kartkę świąteczną.
Zajęcia pt. „Plastyczne inspiracje” były realizowane w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Ciekawa szkoła” i wypadły w czasie Świątecznego Tygodnia Życzliwości.
Nie tylko członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu, ale też inni uczniowie poświęcili swój czas po lekcjach i sporządzili kartki świąteczne. Kartki wraz z pięknymi życzeniami od społeczności szkolnej zostały przekazane pensjonariuszom Dziennego Domu Seniora Krasowy Dwór w Mysłowicach.