Zwracamy się z gorącą  prośbą o wsparcie dla ucznia naszej szkoły Dominika. Dominik jest aktualnie uczniem klasy 4. Od 2015 roku choruje na idiopatyczny zespół nerczycowy. Jest tozespół objawów chorobowych wywołany nadmierną nieskompensowaną utratą białka z moczem. Stan ten nazywa się białkomoczem. Do objawów choroby należą obok białkomoczu hipoalbuminemia, lipiduria, hiperlipidemia, obrzęki i przesięki do jam ciała. Do zespołu nerczycowego może doprowadzić każdy stan chorobowy przebiegający z białkomoczem. W tej chwili Dominik jestpo odstawieniu sterydów, które przyjmował prawie 6lat, a na stałych lekach zwanych lekiem ostatniej szansy. Organizm Dominika bardzo dobrze je toleruje jednakże musi je przyjmować codziennie, jak i trzymać dietę. Aktualnie jesteśmy przed operacją wstawienia implanta w stopę, ponieważ biorąc sterydy Dominik za szybko rósł i jedna kość została uszkodzona. Za każde wsparcie, nawet najmniejsze dziękujemy.

Zbiórka dla Dominika

https://pomagam.pl/7dkprp