20 listopada starsza młodzież naszej szkoły – uczniowie klas 7 i 8 wyjechali na wycieczkę integracyjną do Krakowa w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Ciekawa szkoła”.  Ważnym punktem programu były warsztaty edukacyjno-kulinarne w czekoladowej Fabryce Charliego. Okazuje się, że zapach i smak czekolady każdemu poprawił nastrój, a możliwość stworzenia własnych rarytasów dała dużą satysfakcję. Powstały piękne i oryginalne dzieła. Każdy całą torbę autorskich słodyczy zawiózł nienaruszoną do domu, by podzielić się z bliskimi

Po warsztatach przespacerowaliśmy się po najważniejszych miejscach w Krakowie i porządkowaliśmy wiedzę z historii ?. Była też okazja do lepszego poznania i do sprawdzenia  oraz rozwinięcia swoich umiejętności współpracy w grupie przy rozwiązywaniu różnych problemów. Każdy zdał egzamin na szóstkę!