W czwartek, 28.10.2021, uczniowie klasy 7b wzięli udział w wydarzeniu online organizowanym przez Krajowe Biuro eTwinning, FRSE

Webinarium było organizowane w ramach Global Media and Information Literacy Week 2021, którego organizatorem jest UNESCO. Edukacja medialna i walka z dezinformacją są również tematami przewodnimi w programie eTwinning na rok 2021.

Tematyka webinarium: Nie wszyscy zdajemy sobie sprawę jak potężne urządzenia nosimy w swoich kieszeniach/torebkach. Telefon przestał być narzędziem za pomocą którego wysyłamy sms, rozmawiamy za pomocą połączeń głosowych czy robimy zdjęcia. Obecny telefon to superkomputer o prędkości obliczeniowej porównywalnej do superkomputerów z lat ubiegłych. Czujniki w które są wyposażone obecne telefony pozwalają stworzyć z tych niepozornych urządzeń wirtualne laboratorium o niespotykanych dotąd możliwościach. Sprawdźmy jak może wyglądać nowoczesna lekcja.

Prelegentem podczas webinarium był pan Łukasz Gierek –  nauczyciel przedmiotów informatycznych w Zespole Szkół Technicznych w Radomiu, wykładowca akademicki. MIEExpert, MIEFellow, Global Learning Mentor. Wyróżniony i zaliczony do grona 100 osób, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce w 2019 r. przez kapitułę ekspertów oraz praktyków skupionych wokół Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Podczas webinarium dowiedzieliśmy się, w jaki sposób wykorzystać dostępny w Microsoft Teams OneNote do nauki języków obcych (w jaki sposób doskonalić wymowę oraz umiejętność poprawnego pisania), a także, jak wiele różnych aplikacji jest dostępnych na smartfonach do nauki matematyki, fizyki, chemii, biologii oraz geografii.