W ostatnim numerze gazety miejskiej „Nasze Katowice” ukazał się artykuł pod tytułem „Osiedle Murcki zabytkiem”, w którym poinformowano, że 27 sierpnia 2021 roku Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach podjął decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego zespołu zabudowy osiedla Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Bielskiej, Roberta Mruczka, Wolności, Józefa Laskowskiego, Alojzego Wojtalewicza, Pawła Kołodzieja, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Jana Samsonowicza i placu Jana Kasprowicza. Murcki stały się trzecią zabytkową dzielnicą Katowic, gdyż wcześniej ten zaszczyt spotkał Giszowiec i Nikiszowiec.

W artykule zaprezentowano też ciekawy rys historyczny naszej dzielnicy, który poniżej prezentujemy:

„Murcki są dzielnicą Katowic położoną na południowy wschód około 15 kilometrów od ścisłego centrum miasta. Historia osadnictwa w tym obszarze sięga tysiąca lat i jest związana z osadą leśną o nazwie Siągarnia, gdzie- jak mówi legenda- czarownica miała dybać na życie świętego Klemensa, wiernego ucznia Cyryla i Metodego. Dobrze udokumentowane dzieje obejmują natomiast dopiero XVII wiek, czyli czasy leśnej kolonii Osieki, w której mieszkali smolarze zajmujący się wypalaniem węgla drzewnego dla potrzeb kuźni w Paprocanach.

W połowie XVIII wieku osada nosiła nazwę Ritwinia i już wówczas wydobywano w niej węgiel kamienny, co dokumentuje zapis w księgach pszczyńskich z 1657 roku z nakazem księcia pszczyńskiego Erdmanna Leopolda von Promnitza, by surowiec ten był stosowany w Kuźniach Jaroszowickich. I to z książętami pszczyńskimi, właścicielami dzisiejszych Murcek, jest związana historia tutejszego górnictwa, które ukształtowało charakter całego obszaru. Kopalnia i związane z nią wydobycie spowodowały, że w 1967 roku Murckom nadano prawa miejskie. Jednak w 1975 roku wraz z Kostuchną, Podlesiem i Zarzeczem Murcki zostały włączone jako dzielnica w obręb Katowic.

Jeszcze w XIX wieku panowała tu chaotyczna zabudowa, ale już na początku XX wieku Alfred Malpricht, architekt i inspektor budowlany książąt pszczyńskich, dostałzadanie zaprojektowania rozbudowy Murcek, czego efektem jest obecny, modernistyczny charakter dzielnicy z wytyczonymi ulicami i rynkiem, a także domem towarowym, piekarnią, pralnią, apteką, domami dla górników i willą lekarza.  Po latach te obiekty pełnią już inne funkcje, ale zabudowa wciąż utrzymuje swój pierwotny kształt i charakter.”