W dniu 6 października uczniowie klasy 6a, 7a i 7b z wychowawcami uczestniczyli w wycieczce, której celem było poznanie atrakcji turystycznych rejonu świętokrzyskiego.
W programie zwiedzili Muzeum Wsi Kieleckiej – Park Etnograficzny w Tokarni w którym obejrzeli typowe zabudowania wiosek z różnych części Kielecczyzny oraz Zamek Królewski w Chęcinach wzniesiony na grzbiecie skalistego wzgórza (367 m n.p.m.) na przełomie XIII i XIV wieku, z inicjatywy Wacława II, króla Czech i Polski.
Największą jednak atrakcją wycieczki było przejście trasą turystyczną w Jaskini Raj, która jest rezerwatem przyrody nieożywionej i jedną z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Zachwyciła nas ona bogactwem i różnorodnością kalcytowych form naciekowych i skupiskami stalaktytów.  
Pomimo pochmurnej pogody, ciekawy program wycieczki   sprawił, że wszystkim uczestnikom wyjazd się podobał.