Po raz kolejny w naszej szkole świętowaliśmy Europejski Dzień Języków.

Głównym założeniem tego święta jest propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią oraz promowanie wśród uczniów różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy ciągle rozwijać i pielęgnować.

Z tej okazji  uczniowie każdej klasy losowali jedno z państw europejskich. Głównym zadaniem klasy było przygotowanie prezentacji dotyczącej wylosowanego kraju.  W krótkim filmiku uczniowie mieli zawrzeć podstawowe słowa i zwroty w danym języku, wykonać flagi oraz ubrać się w kolory danego państwa. Uczniowie ozdobili flagami zewnętrze drzwi swojej klasopracowni. W ramach obchodów został również zorganizowany szkolny konkurs na pochodzenie 30 słów.