21 czerwca 2021 roku nasi uczniowie: Jagoda Ryguła kl. 8b, Maciej Musiał kl. 8b, Oliwier Gutkowski kl. 8a, Jan Gąsior kl. 8a, Bartosz Gzella kl. 8a i Wiktor Ratajczak kl. 7a, wzięli udział w uroczystym zakończeniu II edycji projektu Szkoła Najlepszych organizowanym przez III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Katowicach. Projekt miał na celu promowanie idei tutoringu. Nasi uczniowie wspólnie z wybranymi uczniami katowickich szkół wzbogacali wiedzę z literatury polskiej i języka ojczystego, poszerzali swe kompetencje z zakresu języka angielskiego, informatyki, biologii, historii, fizyki i matematyki.

 Uroczystość zakończenia przebiegała w miłej atmosferze. Gościem specjalnym był Pan Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice.