KSIĄŻKI ZWRACAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ DO DNIA 17 CZERWCA 2021 r.

Uwaga!!! Książki na wakacje można wypożyczać do 17.06.2021 r.

PODRĘCZNIKI ZWRACAMY:
w piątek 18 CZERWCA 2021 r. klasy 8
w poniedziałek 21 CZERWCA 2021 r. klasy 4, 5, 6 i 7
we wtorek 22 CZERWCA 2021 r. klasy 1,2 i 3