1. Mołotow, Zagadnienia polityki zagranicznej, W – wa 1953
  2. Marks, Kapitał t.1, W – wa 1951
  3. Marks, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
  4. Marks, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
  5. Marks, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
  6. Marks, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
  7. Lenin, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
  8. Lenin, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
  9. Lenin, Dzieła wybrane t.1, W – wa 1949
  10. Lenin, Dzieła wybrane t.2, W – wa 1949
  11. Lenin, Dzieła t.1, W – wa 1950
  12. Lenin, Dzieła t.2, W – wa 1950
  13. Lenin, Dzieła t.5, W – wa 1950
  14. Lenin, Dzieła t.6, W – wa 1950
  15. Lenin, Dzieła t.14, W – wa 1950
  16. Lenin, Dzieła t 19, W – wa 1950
  17. Lenin, Dzieła t 20, W – wa 1950
  18. Lenin, Dzieła t 21, W – wa 1950
  19. Lenin, Dzieła t 23, W – wa 1950
  20. Lenin, Dzieła t 25, W – wa 1950
  21. Lenin, Dzieła t 22, W – wa 1950
  22. Lenin, O walce przeciwko wojnie, W – wa 1950
  23. Lenin, Krótki zarys życia, W – wa 1949
  24. Lenin w Krakowie, Kraków 1974
  25. Lenin w Krakowie, Kraków 1974