Szanowni Rodzice

W związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 4.11.2020r. dyrektor szkoły informuje, że uczniowie klas I- III od poniedziałku 9 listopadaprzechodzą na naukę zdalną. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostało  zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą funkcjonowały bez zmian.

Jednocześnie informujemy, że zajęcia w systemie zdalnym obejmować będą:

– zajęcia edukacyjne prowadzone online na platformie Microsoft Teams oraz

– pracę samokształceniową ucznia w oparciu o materiały przesyłane przez nauczycieli drogą elektroniczną.

O tygodniowym harmonogramie tych zajęć poinformują wychowawcy klas. 

Zgodnie z wytycznymi  zawartymi w komunikacie MEN od  poniedziałku 9 listopada świetlica szkolna ma funkcjonować tylko dla tych uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Uprzejmie prosimy o przekazanie w trybie pilnym wychowawcom klas informacji, kto z Państwa zaangażowany w walkę z pandemią, chce zgłosić dziecko do świetlicy szkolnej od 9 listopada.