Działając  na podstawie   § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia   11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) ustalam dla uczniów naszej szkoły 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych przypadających  w następujących terminach:

–  4.01. i 5.01.2021r.

– 2 dni w czasie rekolekcji wielkopostnych

– 25.05. 2021r., 26.05.2021r, 27.05.2021r. (egzaminy ósmoklasisty)

–  4.06.2021r.

  Organizacja pracy szkoły w tych dniach wynikać będzie z rozeznania potrzeb rodziców w tym zakresie.

Jolanta Kurzeja-Jopek

                                                                      dyrektor szkoły