W dniach od 7 do 20 września br. trwa elektroniczne głosowanie w ramach siódmej edycji Budżetu
Obywatelskiego. Każdy mieszkaniec Katowic, bez względu na swój wiek, może zagłosować na
projekty, które jego zdaniem będą najlepiej służyły lokalnej społeczności. Głosowanie odbywa się
na stronie internetowej www.bo.katowice.eu, gdzie można również zapoznać się ze zgłoszonymi
inicjatywami, uzyskać niezbędne informacje na temat tegorocznej edycji oraz informację
na temat oddania swojego głosu w Mobilnych Punktach Głosowania. Nawet jeden głos może
pozytywnie wpłynąć na naszą okolicę.
W przypadku pytań ze strony społeczności szkolnej, do dyspozycji pozostają pracownicy
Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu Obywatelskiego w Wydziale Komunikacji Społecznej,
dostępni pod numerami telefonów: 32 259 31 42 | 32 259 31 43 | 32 259 33 05 oraz adresem
e-mail: budzetobywatelski@katowice.eu.