Szanowni Rodzice
W trosce o zdrowie uczniów oraz pracowników szkoły w związku z zagrożeniem epidemicznym w bieżącym roku szkolnym dnia 26 czerwca 2020r. nie odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego w sali gimnastycznej dla całej społeczności szkolnej.
Świadectwa będą w tym dniu wręczali wychowawcy uczniom wg następującego harmonogramu:
Miejsce wręczenia Godziny Klasa
Przewiązka (korytarz – łącznik budynków: A i B) 9.00 – 9.30 3a
Przewiązka 9.30 – 10.00 3b
Przewiązka 10.00 – 10.30 2a
Przewiązka 10.30 – 11.00 2b
Przewiązka 11.00 – 11.30 1a
Przewiązka 11.30 – 12.00 1b
Przewiązka 12.00 – 12.30 4
Sala gimnastyczna 9.00 – 9.30 8a
Sala gimnastyczna 9.30 – 10.00 8b
Sala gimnastyczna 10.00 – 10.30 7a
Sala gimnastyczna 10.30 – 11.00 7b
Sala gimnastyczna 11.00 – 11.30 6a
Sala gimnastyczna 11.30 – 12.00 6b
Sala gimnastyczna 12. 00 – 12.30 5a
Sala gimnastyczna 12.30 – 13.00 5b

Świadectwa mogą odebrać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą odbierać świadectw uczniowie, którzy przebywają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takich przypadkach świadectwa mogą być odebrane w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły. W szkole podczas odbioru świadectw może przebywać tylko uczeń, a towarzyszący mu rodzic będzie czekał na zewnątrz budynku. Istnieje możliwość, że zamiast ucznia świadectwo odbierze jego rodzic.
Wchodząc do szkoły, uczniowie dezynfekują ręce, korzystając z przygotowanego płynu do dezynfekcji, zachowują między sobą odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 metrowy) oraz mają zakryte usta i nos maseczką ochronną lub przyłbicą. Oczekując na odebranie świadectwa od wychowawcy, uczniowie nadal zachowują odstęp.
Dziękujemy Państwu za zrozumienie.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne