Informacje o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą zamieszczone na stronie
internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie pod adresem:

https:oke.jaworzno.pl/www3/eo/

Informacje wstępne o wynikach egzaminu będą publikowane 31 lipca 2020r.