Naszej Pani Bibliotekarce ,

a także wszystkim pracownikom bibliotek
składamy najserdeczniejsze życzenia:
wytrwałości w dziele szerzenia czytelnictwa,
energii do wypracowania w młodym pokoleniu nawyku

obcowania z książką

oraz wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym.
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 48
w Katowicach-Murckach