W ślad za apelem i komunikatami Ministra Zdrowia bardzo proszę wszystkich rodziców o bezwzględne przestrzeganie zalecenia zatrzymania dzieci w domu w okresie zawieszenia w szkołach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Okres od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r. nie jest czasem ferii, czasem wolnym i czasem rozrywki. To czas, w którym uczniowie pod kierunkiem nauczycieli powinni realizować pracę samokształceniową. Dlatego też nauczyciele poszczególnych przedmiotów ogólnokształcących zamieszczą w dzienniku elektronicznym zadania, tematy lub polecenia, które uczniowie powinni rozwiązać, opracować lub wykonać w czasie, gdy zajęcia szkolne nie odbywają się.

Niestety mamy informacje, że niektórzy uczniowie naszej szkoły nie przestrzegają kwarantanny domowej.

Proszę o wzmożoną czujność i ścisły nadzór.

Wszyscy razem i każdy z osobna odpowiadamy za rozwój sytuacji epidemiologicznej w naszym regionie i kraju.

Z poważaniem

Jolanta Kurzeja-Jopek