Szanowni Rodzice
W związku z komunikatem Prezesa Rady Ministrów , dotyczącym podjęcia dalszych działań profilaktycznych w zakresie zagrożenia korona wirusem , dyrektor szkoły informuje, że od 16 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w szkole i przedszkolu zostają zawieszone, co nie będzie miało wpływu na organizację roku szkolnego. W dniach 12 i 13 marca 2020 r. w szkole zostaną jedynie zorganizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów (wychowanków), którym rodzice nie mogą zapewnić w te dni opieki.. W czasie zawieszenia zajęć w szkole nie będą się odbywały również zaplanowane spotkania, zebrania, zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne.
Do dnia dzisiejszego nie odnotowano na terenie miasta Katowice żadnego przypadku zachorowania wywołanego zakażeniem koronawirusem, jednak warto pamiętać, że wzmożenie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez zachowanie podstawowych zasad higieny i bieżącą dezynfekcję jest skuteczną metodą w zakresie profilaktyki.Apelujemy, aby dzieci pozostawały w domach. Zawieszenie zajęć to nie ferie, a „czas kwarantanny społeczeństwa”.
Prosimy o bieżące śledzenie komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przypominamy również, że rodzicom dzieci do lat 8, w przypadku zawieszenia zajęć w szkole i przedszkolu przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni (szczegółowe informacje na stronie internetowej ZUS).