5 XII  odbył się w szkole kolejny koncert muzyczny z ramienia Silesii, w czasie którego uczniowie poznawali budowę i brzmienie kontrabasu.