20 listopada to dzień uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, najważniejszego dokumentu poświeconego dzieciom na całym świecie. W tym roku przypadła 30. rocznica uchwalenia Konwencji. W zwiazku z tym nasza szkoła włączyła się do projektu edukacyjnego UNICEF i zaangażowała się w obchody tego dnia.

Przygotowania zaczęliśmy już kilka dni wcześniej. W każdej klasie zostały ogłoszone konkursy związane z prawami dziecka. Klasy młodsze miały narysować rysunek lub plakat, klasy IV – rozwiązały zadania logiczne, a klasy najstarsze – prezentację multimedialną. Wszystkie prace konkursowe były wspaniałe.

W tym szczególnym dniu praw dziecka wszyscy uczniowie przyszli ubrani na niebiesko – kolorze symbolizującym prawa dziecka. Najstarsi uczniowie włączyli się w działania organizacyjne i każdej klasie robili „niebieskie” zdjęcia.

Wiele klas włączyło się w obchody wykonując gazetkę ścienną w swojej klasie poświęconą prawom dziecka. Podczas godzin z wychowawcą klasy dzieci grały w turnieje klasowe Kahoot o prawach dziecka, przeprowadzono zajęcia na ten temat, oglądano wspólnie prezentacje multimedialne i filmy. Wszyscy w szkole wiedzieli, że świętujemy. W naszej szkole ważne jest każde dziecko, wszyscy znamy swoje prawa i je respektujemy.