14 października w naszej szkole odbył się apel z okazji Tygodnia Demokracji Lokalnej. Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej jest doroczną imprezą o charakterze europejskim opartą na działaniach skierowanych do obywateli, organizowaną jednocześnie w 47 krajach członkowskich Rady Europy. Został on po raz pierwszy zorganizowany w roku 2007, w celu promowania demokracji i zachęcania obywateli do działania na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Daty tego tygodnia wyznacza się tak, aby zawierały w sobie dzień 15 października – datę podpisania w roku 1985 – Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej odbywała się pod hasłem: „Demokracja lokalna: budowanie zaufania”.

Przejawem budowania zaufania w demokracji lokalnej jest także budżet obywatelski. Jest to demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Młodzież naszej szkoły również zaangażowała się w ten demokratyczny proces. Uczniowie z klas 6, 7 i 8 zaproponowali 2 projekty, które uatrakcyjniłyby Murcki jako dzielnicę przyjazną najmłodszym mieszkańcom, następnie zespół organizatorów wybrał 6 projektów, które zostały poddane głosowaniu. Podczas szkolnego apelu uczniowie naszej szkoły zapoznali się z propozycjami uczniów z innych klas. Przedstawiciele każdej z klas przygotowali atrakcyjne plakaty reklamujące ich projekt oraz zaprezentowali korzyści jakie wynikają z jego realizacji. Następnie każdy z uczniów wziął udział w głosowaniu na jeden z proponowanych projektów. W głosowaniu uczestniczyło 238 uczniów naszej szkoły. Poniżej przedstawiamy uzyskanie wyniki:

I miejsce: Park linowy 84 głosy

II miejsce: Skatepark 81 głosów

III miejsce: Zadaszenie lodowiska 40 głosów

IV miejsce: Nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny 15 głosów

V miejsce: Siłownia w Parku Murckowskim 10 głosów

VI miejsce: Odnowienie boiska do siatkówki 7 głosów

Dwa projekty z największą liczbą głosów, czyli Park linowy i Skatepark zostaną zaprezentowane Radzie Jednostki Pomocniczej w Murckach. Być może uda się, aby trafiły pod głosowanie przyszłorocznego budżetu obywatelskiego.