Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/20 bierze udział w projekcie edukacyjnym Szkoła Najlepszych objętym Patronatem Prezydenta Miasta Katowice. Projekt będzie realizowany przez nauczycieli III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach w zakresie następujących przedmiotów: język polski, język angielski, historia i wos, matematyka, biologia i chemia. To pierwsze tego typu przedsięwzięcie w mieście Katowice mające na celu rozwijanie zainteresowań najzdolniejszych uczniów wybranych szkół podstawowych polegające na promowaniu idei tutoringu opierającej się na relacji człowieka z człowiekiem, tutora z podopiecznym. Jest to podejście spersonalizowane i całościowe, uwzględniające to, że każdy jest inny i że nasze życie i rozwój odbywają się jednocześnie w wielu sferach, uczy samodzielnego myślenia i krytycznego podejścia, a swoje korzenie znajduje w tak znakomitych uczelniach jak Oxford czy Cambridge.

Wyłonieni przez komisję rekrutacyjną uczniowie 7 października 2019 roku odebrali indeksy podczas uroczystej inauguracji, w której udział wzięli Waldemar Bojarun – Wiceprezydent Miasta Katowice, Sławomir Witek – Naczelnik Wydziału Edukacji, Krzysztof Pieczyński – Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji oraz zaproszeni do współpracy Dyrektorzy i koordynatorzy katowickich szkół – SP 17, SP 33, SP 35, SP 48, ZSiP 1.

Gratulujemy naszym uczniom zakwalifikowanym do pierwszej edycji projektu: Jagodzie Rygule, Emilii Ciosce, Maciejowi Musiałowi i Oliwierowi Gutkowskiemu.