15 października 2019 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer uhonorowała nagrodami Kuratora Oświaty stu nauczycieli z naszego województwa. Miło nam poinformować, że tę prestiżową nagrodę za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała również Pani Dyrektor mgr Jolanta Kurzeja – Jopek. Serdecznie gratulujemy!