W SPRAWIE DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/20

Dyrektor szkoły, działając na podstawie  § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603) ustala dla uczniów naszej szkoły 8 dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych przypadających w następujących terminach:

  • 02.01.2020 r. i 03.01.2020 r.
  • dwa dni – w czasie rekolekcji wielkopostnych
  • 21.04.2020 r., 22.04.2020 r., 23.04.2020 r. (egzaminy ósmoklasisty)
  • 12.06.2020 r.

Organizacja pracy szkoły w tych dniach wynikać będzie z rozeznania
potrzeb rodziców w tym zakresie.