4 września 2019 r. w Dolince Murckowskiej w Katowicach odbyła się V Konferencja Przyrodnicza „U źródeł”, której gościem był Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalny Konserwator Przyrody Edward Suski.

Tematem konferencji była odpowiedzialność w kontekście ochrony przyrody. Regionalny Konserwator Przyrody poświęcił swoje wystąpienie kwestii odpowiedzialności człowieka za stan przyrody w województwie śląskim. „Zysk i brak krytycznego, mądrego podejścia do problemów urbanizacji przyczynił się do utrudnień w dostępie do wody konsumpcyjnej, czystego powietrza, zdrowej żywności, do wielu chorób cywilizacyjnych. W odbudowie tej przyrody, często następującej samoistnie, niezastąpioną rolę pełnią lasy. Drzewa pracują za nas i na nas!” – zwrócił uwagę Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, prosząc obecną na Konferencji młodzież by jak najchętniej i przede wszystkim mądrze z dobrodziejstw przyrody korzystała. Przedstawicielki naszej szkoły wzięły w niej udział.