Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji „Przerwany marsz…”, polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Planowana na pierwszy dzień szkoły akcja będzie okazją do tego, aby młodsze i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.

Nasza szkoła przyłączyła się do tej inicjatywy i gościła na uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego przedstawicielki pokolenia wojennego, które z powodu wybuchu II wojny światowej nie mogły rozpocząć lub kontynuować swojej edukacji. Razem z całą społecznością szkolną rozpoczęły nowy rok szkolny i chociaż w ten symboliczny sposób mogły dokończyć swój, przed laty, “przerwany marsz”.

#PrzerwanyMarsz