” W życiu miałem wielu przyjaciół i wielu nieprzyjaciół,

lecz przyjacielem bez zdrady była mi zawsze książka”.

                                                                                                     G. Morcinka

    Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną szkoły, służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz wiedzy o regionie i współczesnym świecie.

Zbiorami biblioteki są:

1) wydawnictwa informacyjne (prasa, informatory),

2) podręczniki szkolne i programy nauczania dla nauczycieli,

3) lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego i innych przedmiotów,

4) beletrystyka pozalekturowa,

5) literatura popularnonaukowa i naukowa,

6) wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, filozofii, socjologii i dydaktyki różnych przedmiotów nauczania,

7) literatura dla rodziców z zakresu wychowania,

8) dokumenty audiowizualne, komputery i edukacyjne programy komputerowe.

Zadania biblioteki:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych,

2) obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej,

3) zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników (uczniów i nauczycieli) potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

4) podejmowanie zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami

nauczania różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej, wspieranie

nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

5) przysposabianie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania

uczniów do korzystania z różnorodnych źródeł informacji,

6) rozbudzania zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształcenie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

7) pełnienie funkcji ośrodka informacji o materiałach dydaktycznych gromadzonych w szkole,

8) działalność na rzecz upowszechniania i rozwijania wrażliwości kulturowej i społecznej:

a) pełnienie funkcji ośrodka informacji o działalności kulturalnej na terenie dzielnicy i miasta,

b) prowadzenie różnorodnych imprez kulturalnych.

Kilka słów o naszej bibliotece

Biblioteka szkolna  mieści się w sali nr 30 na I piętrze w budynku głównym i jest to jedna sala z wydzieloną czytelnią. Jej ogólna powierzchnia użytkowa wynosi ok. 60,7 m2.

W czytelni znajdują się cztery stoliki dla czytelników z ośmioma miejscami do pracy oświetlone światłem dziennym i sztucznym oraz dwie wygodne kanapy ze stolikiem w kąciku z czasopismami.

Biblioteka wyposażona jest również w dwa stanowiska pracy przy komputerze  z dostępem do Internetu.

Wypożyczalnia urządzona jest w taki sposób, że użytkownicy mają zapewniony wolny dostęp do półek z książkami z literatury popularnonaukowej, przygodowymi, obyczajowymi, fantastycznymi i bajkami. Samodzielnie mogą sięgać także po wyeksponowane na specjalnym regale nowości wydawnicze i czasopisma (biblioteka obecnie prenumeruje dla uczniów: Victor, Victor Junior, Młody Technik, Świerszczyk, Mały Gość Niedzielny). Oddzielnie usytuowane są regały z księgozbiorem podręcznym, lekturami szkolnymi, klasyką polską i obcą. Korzystanie z nich odbywa się tylko za pośrednictwem bibliotekarza. W bibliotece znajdują się również kasety wideo, magnetofonowe oraz płyty CD i DVD i podręczniki.