Koce dla schroniska

W październiku Samorząd Uczniowski ogłosił sprzedaż babeczek w ramach miesiąca dobroci dla zwierząt. Udało się zakupić 40 kocyków za kwotę 320 złotych. Kocyki w dniu dzisiejszym zostały przekazane Miejskiemu Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Katowicach. Bardzo dziękujemy całej społeczności szkolnej […]

Plastyczne inspiracje

Dzień 7 grudnia 2021r. był w naszej szkole dniem plastycznej kreatywności. Każdy uczeń mógł wykazać się swoim talentem, pomysłowością, chęcią i wykonać kartkę świąteczną.Zajęcia pt. „Plastyczne inspiracje” były realizowane w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego „Ciekawa szkoła” i wypadły w czasie […]

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza  to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z 17 grudnia 1985 roku i od tej pory obchodzone corocznie 5 grudnia. Celem jego obchodów jest uznanie pracy wolontariuszy na całym świecie, docenienie ich wrażliwości na potrzeby innych, trudu i zaangażowania […]