W dniu 3 czerwca 2024r. w ramach działań profilaktycznych szkolny Teatr „BAMBUKO” wraz z opiekunem – Panią Haliną Żebrowską i pedagogiem szkolnym – Panią Renatą Mikołaj wziął udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych „PROFILAKTYKA W OCZACH MŁODZIEŻY”.

Impreza odbyła się w Zespole Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach. Przegląd miał na celu promowanie zdrowego stylu życia, ukazywanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego bez wspomagania się środkami psychoaktywnymi oraz integracja środowiska szkolnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom społecznym dotykającym młode pokolenie. Po zaprezentowaniu się wszystkich szkół, wzięliśmy udział wraz z przedstawicielami innych szkół w warsztatach teatralnych.