Informujemy, że w okresie wakacyjnym system przemocy rówieśniczej Resql jest nieczynny.
W sytuacjach kryzysowych prosimy skorzystać z poniższych kontaktów telefonicznych :
– Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 – całodobowy;
– Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach 32 251 15 99;
– Poradnia Zdrowia Psychicznego NFZ / dorośli i dzieci w Katowicach 32 343 41 29;
– 112 numer alarmowy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.