Spotkaliśmy się dziś, aby uczcić rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. To wydarzenie historyczne pomaga nam uświadomić sobie, jak ważną rolę w czasach współczesnych pełni dokument, jakim jest konstytucja.

Konstytucję uchwalono w 1791 roku – była ona pierwszą w Europie i drugą na świecie po konstytucji amerykańskiej. Określiła ona ustrój państwa oraz prawa i obowiązki obywatela. Dała nadzieję na wyjście z upadku, zmiany w kraju, na powrót do byłej świetności.