Nasze Katowice to miasto nie tylko z bogatą historią, ale także z niezwykłymi atrakcjami. Jednym z wyjątkowych symboli, którymi od 2021r. mogą się pochwalić mieszkańcy Katowic, są Beboki, czyli postacie związane z legendami i folklorem śląskim. Były one tradycyjnie używane do straszenia dzieci i nakłaniania ich do grzeczności. W dawnych wierzeniach Bebok miał odstraszać dzieci swoim wyglądem. Dzisiejsze Beboki w Katowicach są inne – urocze i pełne humoru.
Historia Beboków w Katowicach zaczęła się w 2018 roku, kiedy to Grzegorz Chudy, artysta z Nikiszowca, na zamówienie swojej córki namalował pierwszego Beboka. Inspiracją do tego pomysłu były tradycje i historie regionu, a także kreatywność samego artysty. To był początek czegoś wyjątkowego.
W ciągu kilku lat w różnych dzielnicach Katowic pojawiło się coraz więcej figurek przedstawiających te legendarne postacie. Aktualnie bebokowa rodzinka liczy ponad 40 figurek, z których każda ma swoją własną pasję i historię. Zdobywają one serca mieszkańców turystów, a także cieszą oko miłośników sztuki i lokalnej kultury. Stają się powoli integralną częścią przestrzeni miejskiej.
Nasza społeczność szkolna nosi się z zamiarem pozyskania Beboka dla dzielnicy, w której funkcjonujemy. Byłby on usytuowany na terenie szkoły, ale cieszyłby wszystkich mieszkańców.
Pan Grzegorz Chudy wykonał już projekt murckowskiego Beboka. Jest to Beboczka Leśniczyna oddająca specyfikę Murcek, dzielnicy, której obszar charakteryzuje się największym udziałem terenów leśnych w Katowicach.
Koszt całego przedsięwzięcia kształtuje się na poziomie 15 000zł. Wspólnym nakładem sił, we współpracy z radą rodziców naszej szkoły staramy się zgromadzić tę kwotę, zrealizować marzenie i podnieść prestiż dzielnicy, położonej z dala od Centrum, ale mocno osadzonej w tradycjach śląskiego regionu.
Społeczność uczniowska, rada pedagogiczna i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Katowicach, zwracają się z uprzejmą prośbą o finansowe wsparcie naszych starań o pozyskanie środków na zakup Beboczki Leśniczyny dla naszej dzielnicy i szkoły.
Za każdy datek wspierający naszą inicjatywę, przekazany na rachunek w Banku PKO BP
Nr
69 1020 2313 0000 3702 0446 7775 będziemy niezmiernie wdzięczni.

Jej historia się zaczyna!

To beboczka Leśniczyna.

My ją tutaj zapraszamy,

ławkę dla niej zamawiamy

i konewkę dostarczamy,

żeby w Murckach już została

i o drzewa nasze dbała.