Na przełomie XI i XII 2023r. uczniowie klas IV – VIII na lekcjach wychowawczych i lekcjach
wychowania fizycznego zgodnie z tematem o zdrowym odżywianiu wykonali prace plastyczne związane
z piramidą żywienia.