I turnus:

Udział w seansie „Słońce nasza gwiazda” oraz warsztatach „Słoneczna pogoda” w Planetarium Śląskim.

Zwiedzanie Nikiszowca, będącego zabytkiem wpisanym na listę Pomników Historii. Udział dzieci w warsztatach  plastycznych nt. „Kosmiczne ferie” w Dziale Etnologii Miasta O/Muzeum Historii Katowic w Katowicach- Nikiszowcu.

Zwiedzanie centrum Katowic oraz udział w seansie filmowym „Ekipa z dżungli. Misja ratunkowa.”

Wizyta w Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkół nr 2 w Katowicach-Murckach. Udział w warsztatach: – „Zaczarowana glina” oraz „Z naturą za pan brat”.

Wizyta w Parku Słupna oraz w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Zwiedzanie muzeum oraz udział uczniów w warsztatach „Bezpieczny dom”.

II turnus: