Informujemy, że na profilu Uniwersytetu Śląskiego na platformie ISSUU dostępne są oficjalne materiały Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024, w tym:

  • skrót przedstawiający założenia programowe EMKN 2024 w języku polskim i angielskim;
  • prezentacja dotycząca elementów programu EMNK 2024 w języku polskim i angielskim;
  • broszura informacyjna EMNK 2024;
  • folder informacyjny dotyczący Programu Naukowego dla Śląska;
  • księga znaku EMNK 2024.

Materiały na platformie ISSUU są aktualizowane i publikowane pod tym samym linkiem.
Zachęcamy do korzystania z nich podczas realizacji własnych inicjatyw akademickich.

https://issuu.com/uniwersytetslaski/stacks/410c32f697fb4dad90d7ddf924dc4d08?fbclid=IwAR3nAZkfXZwq73IqNNVqO8aCb0DPnBvfiBsGk6C84oY0-KS16YGkBWvty20