WCZK w Katowicach informuje o wprowadzeniu przez Prezesa Rady Ministrów Zarządzeń: • nr 617 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • nr 618 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, • nr 619 z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zarządzenia obowiązują od dnia 1 grudnia 2023 roku, od godz. 00:00, do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 23:59. W załączeniu przesyłamy przedmiotowe zarządzenia.

Służba Dyżurna
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
tel. 32 207 71 01/32 256 56 01/kom. 782 998 808
e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl