Dyrektor szkoły informuje, że osoby zainteresowane korzystaniem ze stołówki szkolnej od dnia 5. września 2023 proszone są o zgłoszenie tego faktu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego w sekretariacie szkoły.