Informujemy rodziców i uczniów klas ósmych, że zgodnie z nowymi procedurami, karta zdrowia ucznia będzie przesyłana przez higienistkę szkolną do sekretariatu szkoły, do której uczeń zostanie przyjęty, najpóźniej we wrześniu.

Karty zdrowia nie są wydawane uczniom ani ich rodzicom w sekretariacie szkoły.