W dniach 5 – 6 czerwca uczniowie klas ósmych i siódmej uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Kotliny Kłodzkiej. W programie znalazło się między innymi zwiedzanie Paczkowa, w tym gotyckiego kościoła pw. Jana oraz murów obronnych z basztami i wieżami bramnymi, Kudowy Zdroju – znanego uzdrowiska w którym istnienie źródeł wód mineralnych odnotowano już 1587r., w tym pięknego Parku Zdrojowego z zabytkową Pijalnią Wód. Niezwykłym przeżyciem dla uczestników wycieczki było zwiedzenie Kaplicy Czaszek, zbudowanej w latach 1776 – 1784 w której zgromadzono kości ofiar wojen i epidemii cholery na ziemi kłodzkiej. Chętni uczniowie zwiedzili również Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Drugiego dnia wyruszyliśmy w Góry Stołowe szlakiem turystycznym w Błędne Skały i Szczeliniec Wielki. Zachwyciły nas osobliwe o fantastycznych kształtach formy skalne wytworzone wskutek wietrzenia piaskowca ciosowego tworzące labirynt szczelin i zaułków. Przejście między potężnymi blokami skalnymi, często bardzo wąskimi to wyjątkowe przeżycie, które będziemy długo wspominać. Tylko natura mogła stworzyć takie niezwykłe miejsce!