29 listopada 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia w Katowicach zostały wręczone nagrody zwycięzcom VII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Kocham Polskę” organizowanego pod patronatem Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty, Prezydenta Miasta Katowice, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz TVP S.A. Oddział w Katowicach.
Oprócz propagowania postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży oraz postawy szacunku wobec dorobku polskiej kultury, konkurs miał przede wszystkim na celu upowszechnienie wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej w związku z przypadającą w tym roku 180. rocznicą urodzin pisarki i poetki.
Niezmiernie cieszymy się z sukcesu ucznia naszej szkoły Jan Muszakiewicza, który zdobył II Nagrodę w kategorii klas IV – VI.
Konkurencja była ogromna. Spośród 1410 nadesłanych prac ze 182 szkół jury konkursu, którego przewodniczącym był dr hab. Damian Pietrek z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, wybrało kilka, które zostały nagrodzone w poszczególnych kategoriach. W tym zacnym gronie wyróżnionych znalazł się również nasz uczeń.
Gratulujemy!