CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa „ścigają się” w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. Polska jest jednym z jej liderów – w 2020r. zajęliśmy pierwsze miejsce w rankingu, ubiegły rok zakończyliśmy z wynikiem ponad 15 tysięcy inicjatyw i trzecim miejscem na podium.

Akcja co roku organizowana jest na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem.

Zagadnienie nauki programowania z roku na rok przybiera na sile ze względu na rosnące potrzeby rynku pracy i walory edukacyjne, takie jak rozwój umiejętności analitycznego i logicznego myślenia.

W naszej szkole wszystkie klasy wzięły udział w CodeWeek podczas różnych przedmiotów.

Temat: Kodowanie w terenie.


Uczniowie oddziału I A doskonalili umiejętność orientacji przestrzennej. Kodowali obrazki oraz
układali rytmy z materiału przyrodniczego podczas zajęć w terenie.


Ponadto poznali zabawy z kodowaniem.
Zabawa 1
„Kopiowanie ruchów”
Podczas zabawy uczniowie kopiowali ruchy dłoni powtarzając ich sekwencje.


Zabawa 2
„ Magiczny tor”
Dzieci pokonywały trasę zgodnie z algorytmem. Każdy kolor to odpowiedni sposób poruszania się po
torze.


Zabawa 3
„Narysuj to, co czujesz?”
Podczas zabawy w parach, jeden uczeń kreślił palcem rysunek na plecach kolegi. Drugi uczeń na
kartce rysował to, co czuł.

Projekt: Kodowanie jest fajne!

Kodowanie nie jest straszne. Na zajęciach z informatyki w klasach VII i VIII przejdziemy od łatwiejszych zadań do trudniejszych. Na rozgrzewkę papierowe kodowanie i odkodowanie, następnie Baltie i Scratch. Czy uda się coś zrobić w Pythonie?

Projekt: Kodowanie na lekcjach religii.

Kodowanie w klasach IV-VI

Na zajęciach uczniowie poznają podstawowe pojęcia związane z programowaniem i kodowaniem. Wykorzystują programy Baltie, Scratch, RUN Marco! do tworzenia prostych programów i rozwijania umiejętności logiczno-matematycznych. Biorą udział w zabawach związanych z kodowaniem na dywanie.