Klasa 8b wzięła dzisiaj udział w zajęciach w Kato Urban Corner, które zostało otwarte w ramach akcji „WUF na mieście” towarzyszącej organizacji World Urban Forum – Światowego Forum Miejskiego w Katowicach. To centrum wiedzy o Celach Zrównoważonego Rozwoju, w którym można sporo się dowiedzieć. To miejsce do interaktywnej zabawy, odpoczynku, warsztatów i spotkań.

Podczas dzisiejszego spotkania poznaliśmy 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju:

 1. Koniec z ubóstwem.
 2. Zero głodu.
 3. Dobre zdrowie i jakość życia.
 4. Dobra jakość edukacji.
 5. Równość płci.
 6. Czysta woda i warunki sanitarne.
 7. Czysta i dostępna energia.
 8. Wzrost gospodarczy i godna praca.
 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura.
 10. Mniej nierówności.
 11. Zrównoważone miasta i społeczności.
 12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja.
 13. Działania w dziedzinie klimatu.
 14. Życie pod wodą.
 15. Życie na lądzie.
 16. Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje.
 17. Partnerstwa na rzecz celów.