Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki np. w postaci kolorowanek z tabliczką mnożenia. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia wprzyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach oraz by najlepsi uczniowie zdobyli certyfikat za pomyślnie zdany egzamin z tabliczki mnożenia i uzyskali tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA.