15 września 2022 roku gościliśmy w naszej szkole dzieci z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 11 w Katowicach. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach otwartych w naszej Szkolnej Izbie Regionalnej, w czasie których poznały śląskie nazwy naczyń i przyrządów kuchennych, a także zobaczyły codzienny i odświętny strój śląski. Zajęcia otwarte przygotowała Pani mgr Justyna Adamiec- Głąbek, a strój regionalny zaprezentowała Pani mgr Barbara Służałek.