W tym tygodniu uczniowie klas 6-8 biorą udział w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie „W Kręgu Natury” w ramach projektu „Żubry Murckowskie – powrót do korzeni” dofinansowanego z Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w Konkursie „FIO Śląskie Lokalnie 2021-2023”.