Szanowni Państwo, informujemy, że Naczelna Rada Adwokacka wraz z Okręgowymi Radami Adwokackimi zorganizowała skoordynowaną bezpłatną pomoc prawną dla obywateli Ukrainy – ofiar konfliktu wojennego.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłamy listę adwokatów koordynujących pomoc prawną na terenie 24 miast celem służbowego wykorzystania oraz z prośbą o rozpowszechnienie w ośrodkach zakwaterowania i miejscach pobytu uchodźców z Ukrainy. Służba Dyżurna Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach Jagiellońska 2540-032 Katowice tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95 fax 32 256 22 13

adw. Karolina Kubista 508 155 717 kkubista@jkp.legal

adw. Oleg Marcinowski 504 025 962