„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.

Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Ks. J. Twardowski

Kilka dni temu dotarła do nas smutna wiadomość, że 2 kwietnia 2022r. odeszła śp.Barbara Uszycka – nauczycielka wielu pokoleń młodzieży, wychowawca kilku roczników uczniów i pedagog. Śp Pani Barbara Uszycka prawie całe swoje życie zawodowe związała z naszą szkołą, ze Szkołą Podstawową nr 48 w Katowicach. Tu 1 września 1981 roku rozpoczęła swoją pracę, jako nauczyciel zajęć praktyczno-technicznych, matematyki, fizyki, a także nauczyciel w świetlicy szkolnej, by 31 sierpnia 2009r. przejść na zasłużoną emeryturę. Wielu z nas pokazała, w jaki sposób iść przez życie, jako człowiek przyzwoity, szanujący ludzi, jednocześnie stojący na straży swoich przekonań i wartości. Wszyscy zapamiętamy śp.Barbarę Uszycką, jako człowieka pełnego taktu i skromności, a także wielkiego wielbiciela muzyki klasycznej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 kwietnia o godz.10 w Parafii Opatrzności Bożej w Katowicach Zawodziu.

Dyrekcja, grono pedagogiczne i społeczność uczniowska SP 48 w Katowicach