W dniu 17 marca 2022 r. uczniowie klas VII – VIII uczestniczyli w eliminacjach miejskich konkursu recytatorskiego dla szkół podstawowych. Eliminacje miejskie zostały objęte mecenatem Miasta Katowice. Współorganizatorzy konkursu: Miejski Dom Kultury Koszutka, Towarzystwo Kultury Teatralnej i Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach.            Celem konkursu było m.in. pielęgnowanie kultury języka ojczystego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji, krzewienie zamiłowania do literatury pięknej oraz poznanie pracy innych – konfrontacja dorobku. Warunkiem uczestnictwa

w Turnieju Recytatorskim było zaprezentowanie dowolnego utworu poetyckiego oraz fragmentu prozy, a w Turnieju Wywiedzione ze Słowa należało przedstawić teatr jednego aktora, łącząc słowo mówione z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem.

W eliminacjach miejskich szkolę reprezentowało czworo uczniów, tj. Julia Siwy kl. 7a, Jakub Wawer kl. 7b, Wiktor Ratajczak kl. 8a i Nicole Pytlińska kl. 8b.

Laureaci konkursu: Julia Siwy zajęła III miejsce w kategorii recytacja, a Wiktor Ratajczak otrzymał wyróżnienie w drugiej kategorii.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy!