Tradycją naszej szkoły jest coroczne upamiętnienie kolejnej rocznicy urodzin patrona naszej szkoły- Juliusza Ligonia. Również w tym roku na jego grobie zostały złożone kwiaty i zapłonęły znicze.