W konkursie wzięli udział  uczniowie z klas III i IV .

Uczniowie zaprezentowali swoje piosenki autorskie o różnej tematyce.
Celem konkursu było:

1. Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów,

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentacji własnej twórczości muzycznej,

3. Konfrontacja i ocena dorobku artystycznego młodych ludzi,

4.Propagowanie najlepszych wzorców muzykowania oraz solowej sztuki wokalnej
i wokalno- instrumentalnej,

5. Inspirowanie do tworzenia własnej twórczości w języku narodowym,

6.Promowanie własnej, autorskiej twórczości,

7. Tworzenie i poszerzanie repertuaru dziecięcego i młodzieżowego dostosowanego
do współczesnych trendów,

8. Wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu
wśród dzieci i młodzieży.

9.  Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.

Przedmiotem konkursu było:
1. Samodzielne wymyślenie piosenki –  czyli tekstu i muzyki, a także nagranie swojej
autorskiej kompozycji z wykorzystaniem dowolnych instrumentów bądź przedmiotów,
które wydają dźwięki.
2. Treść piosenki mogła mieć dowolny temat.

Trzyosobowe jury po wysłuchaniu wszystkich kompozycji przyznało miejsca, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

– dobór repertuaru ( dopasowanie piosenki do wieku wykonawcy, wartość artystyczna, skala trudności, pomysł aranżacji muzycznej)

– dykcja i intonacja, technika wokalna

– interpretacja (oryginalność, dojrzałość artystyczna, zrozumieniei przekaz treści piosenki, umiejętne operowanie środkami wyrazu, jak mimika, gest),

– ogólny wyraz artystyczny (interpretacja utworu, wrażenie artystyczne,).

Uczniowie zaprezentowali następujące kompozycje własne:

  • „Boże narodzenie” – Julia Kraus kl. IV
  • „Bo my, jak to my” – Małgosia Marczak kl. IV
  • „Co lubię” – Amelia Kozieł kl. IV
  • „Lubię śpiewać, lubię grać” – Martyna Wałek kl. IV
  • „Chcę zaśpiewać Tobie Jezu” – Zosia Winkler kl. IV
  • „Kłopoty z Mikołajem” – Wiktoria Bablok kl. III
  • „Rap – moje życie” – Michalina Poterek kl. III
  • „Kotki” – Wiktoria Stec kl. III

Wszystkie utwory były ciekawe i dość dobrze wykonane.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy,  oceny celujące z przedmiotu muzyka za udział
w konkursie oraz pochwały na forum klasy i szkoły.
Laureaci konkursu:

I msc –  Julia Kraus kl. IV

II msc – Małgosia Marczak kl. IV

III msc – Wiktoria Bablok kl. III i Michalina Poterek kl. III

Wyróżnienia – Wiktoria Stec kl. III; Amelia Kozieł kl. IV

Wyróżnione utwory autorstwa dzieci:

Piosenka autorska – Michalina kl. III– „Kłopoty z Mikołajem”

Piosenka autorska – Wiktoria kl. III – „Szkolny rap – moje życie”

Piosenka autorska –Julia  – kl. IV – „Boże Narodzenie”

Małgorzata  – kl. IV – „Bo my, jak to my”

GRATULACJE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW!